[WO-1: F9 recht van herziening
F9.1 Herziening van een appeluitspraak van de synode is slechts mogelijk:
a. op verzoek van een partij in het geschil dat bij de appeluitspraak is beslist;
b. indien sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de appeluitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
F9.2 De uitspraak van de synode is bindend voor partijen.]

[WO-2: F9 recht van herziening
F9.1 Herziening van een uitspraak in hoger beroep van de synode is slechts mogelijk:
a. op verzoek van een partij in het geschil dat bij de uitspraak is beslist; en
b. indien sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de uitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
F9.2  De herzieningsuitspraak is bindend voor partijen.]

F9 herziening
F9.1 Herziening van een uitspraak in hoger beroep van de generale synode is slechts mogelijk:
a. op verzoek van een partij in het geschil dat bij de uitspraak is beslist; en
b. indien er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de uitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
F9.2 De herzieningsuitspraak is bindend voor partijen.

Toelichting F9

1. Herziening is een bijzonder rechtsmiddel en heeft een ander karakter dan beroep en hoger beroep.

|157|

2. Voor herziening geldt geen termijn. 

3. In een reactie wordt opgemerkt dat er geen sprake is van “nieuwe” feiten of omstandigheden, omdat deze nu juist dateren van vóór de uitspraak. Het gaat hier echter om nieuw gebleken feiten of omstandigheden, die daarvoor niet bekend waren. Wij stellen voor de redactie te handhaven.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F78