|153|

[WO-1: F5 kerkelijke rechtspraak
F5.1 De kerkelijke rechtspraak is een bijzondere taak van de meerdere kerkelijke vergaderingen in onderscheiding van hun reguliere besluitvorming.
F5.2 In een kerkelijk geschil dient de kerkelijke rechtsgang te worden gevolgd zoals in de volgende artikelen omschreven.]

[WO-2: F5 kerkelijke rechtspraak
F5.1 De kerkelijke rechtspraak is een bijzondere taak van de meerdere kerkelijke vergaderingen in onderscheiding van hun reguliere besluitvorming.
F5.2 In een kerkelijk geschil dient de kerkelijke rechtsgang te worden gevolgd zoals in de volgende artikelen omschreven.]

F5 kerkelijke rechtspraak
F5.1 De kerkelijke rechtspraak is een bijzondere taak van de meerdere kerkelijke vergaderingen in onderscheiding van hun reguliere besluitvorming.
F5.2 In een kerkelijk geschil dient de kerkelijke rechtsgang te worden gevolgd zoals in de volgende artikelen omschreven.

Toelichting F5

1. De vraag wordt gesteld of in het opschrift vermeld dient te worden dat het gaat over kerkelijke rechtspraak door meerdere vergaderingen. Ons inziens is dit niet nodig en spreekt F5.1 voor zich.

2. Verder wordt gevraagd wanneer sprake is van een ‘kerkelijk geschil’. Aan een kerkelijk geschil ligt steeds een besluit van een kerkelijke vergadering ten grondslag. Vandaar dat wij een ‘besluitenrechtspraak’ kennen. Een enkele keer zou het ook kunnen gaan om een feitelijke handeling van een kerkelijke vergadering, waaraan geen besluit ten grondslag ligt. Maar kenmerkend is dat er altijd een besluit of handeling van een kerkelijke vergadering ter discussie staat. Geschillen tussen gemeenteleden onderling vallen hier dus niet onder. Wij verwijzen verder naar de uitgebreide MvT bij WO-2.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F74