[WO-1: E5 coördinatie door de classis
E5.1 De classis wijst voor elke kerk in de classis een andere classiskerk aan als naburige kerk. De kerkenraad van de naburige kerk is belast met de taken die hem bij of krachtens de kerkorde worden opgedragen.
E5.2 Indien een kerk geen eigen predikant heeft, benoemt de classis een predikant van elders tot haar consulent.
E5.3 Voor de instituering en voor de opheffing van een kerk is de goedkeuring van de classis nodig.

|135|

E5.4 Plaatsen waar geen kerk is worden door de classis aan de zorg van een naburige kerk toevertrouwd.]

[WO-2: E5 naburige kerk
E5.1 De classis wijst voor elke kerk in de classis een andere classiskerk aan als naburige kerk. De kerkenraad van de naburige kerk is belast met de taken die hem bij of krachtens de kerkorde worden opgedragen.]

E5 naburige kerk
E5.1 De classis wijst voor elke kerk in de classis een andere classiskerk aan als naburige kerk. De kerkenraad van de naburige kerk is belast met de taken die hem door of krachtens de kerkorde worden opgedragen.

Toelichting E5

1. Sommigen vinden de consulent belangrijk genoeg om te blijven vermelden in de kerkorde. Zijn inbreng bij het beroepingswerk is echter zo beperkt dat specifieke kerkordelijke afspraken daarover geen meerwaarde hebben. Wat overblijft is het adviseren en bijstaan in concreto van de plaatselijke kerk namens de classis; dat kan het best door de classes zelf worden ingevuld. In de GRP kan eventueel de functie van het consulentschap als zodanig worden benoemd.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) E64