|117|

[WO-1: D4 wijze van optreden
D4.1 Voor maatregelen van tucht zijn zorgvuldig onderzoek en oordeelsvorming vereist. De betrokkene heeft daarbij de gelegenheid zich te verantwoorden.
D4.2 De kerkenraad is verantwoordelijk voor zorgvuldige communicatie in het proces van tuchtoefening.]

[WO-2: D4 wijze van optreden
D4.1 Voor maatregelen van tucht zijn zorgvuldig onderzoek en oordeelsvorming vereist. De betrokkene heeft daarbij de gelegenheid zich te verantwoorden.
D4.2 De kerkenraad is verantwoordelijk voor zorgvuldige communicatie in het proces van tuchtoefening.]

D4 wijze van optreden
D4.1 Voor maatregelen van tucht zijn zorgvuldig onderzoek en oordeelsvorming vereist. De betrokkene heeft daarbij de gelegenheid zich te verantwoorden.
D4.2 De kerkenraad is verantwoordelijk voor zorgvuldige communicatie in het proces van tuchtoefening.

Toelichting D4

1. Bij de tweede zin van D4.1 wordt opgemerkt dat de kerkenraad de gelegenheid tot verantwoording dan wel moet geven. Dat is waar. De gekozen formulering maakt echter duidelijk dat zelfs wanneer de kerkenraad hierin nalatig is, het recht voor betrokkene blijft staan.

2.Bij D4.2 is gevraagd: communicatie naar wie? Wij houden de bepaling bewust algemeen en geven geen opsomming. Er zijn immers veel belanghebbenden: de betrokkene, de gemeente, andere partijen, familie, benadeelden en/of slachtoffers, wijkkring, en noem maar op. Wij geven ook geen tijdstippen. Het kan/zal in elke situatie weer anders zijn. We beperken ons tot het attentiesein: denk aan het aspect van de communicatie! Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad, waarvan de invulling nogal eens te wensen overlaat.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) D54