[WO-1: B26 non-actiefstelling ouderlingen en diakenen
B26.1 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad overgaan tot non-actiefstelling van een ouderling of diaken.
B26.2 Non-actiefstelling vindt niet of niet langer plaats wanneer art. B27 van toepassing is.]

|74|

[WO-2: B26 op non-actiefstelling ouderlingen en diakenen
B26.1 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad bij wijze van ordemaatregel overgaan tot gehele of gedeeltelijke op non-actiefstelling van een ouderling of diaken.]

B26 op non-actief stelling ouderlingen en diakenen
B26.1 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad bij wijze van tijdelijke ordemaatregel overgaan tot gehele of gedeeltelijke op non-actief stelling van een ouderling of diaken.

Toelichting B26

1. Wij verwijzen voor de aanpassingen naar de parallelbepaling B18 voor de predikant.

2. Er geldt een bezwaar- en beroepsmogelijkheid via hoofdstuk F.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) B27