[WO-1: B18 non-actiefstelling predikant
B18.1 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad overgaan tot non-actiefstelling van de predikant.
B18.2 De kerkenraad besluit niet tot non-actiefstelling dan na instemming van de kerkenraad van de naburige kerk. Deze instemming is niet vereist indien de predikant instemt met non-actiefstelling.
B18.3 Non-actiefstelling vindt niet of niet langer plaats wanneer art. B21 van toepassing is.]

|63|

[WO-2: B18 op non-actiefstelling predikant
B18.1 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad bij wijze van ordemaatregel overgaan tot gehele of gedeeltelijke op non-actiefstelling van de predikant overeenkomstig de generale regeling voor predikantszaken.]

B18 op non-actief stelling predikant
B18.1 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad bij wijze van tijdelijke ordemaatregel overgaan tot gehele of gedeeltelijke op non-actief stelling van de predikant.

Toelichting B18

1. Terecht wordt van enkele kanten opgemerkt dat de uitdrukking ‘op non-actief stelling’ taalkundig is samengesteld uit drie woorden. Dit is aangepast in titel en tekst.

2. Diverse reacties vragen het tijdelijke karakter van de ordemaatregel nog meer te benadrukken. Dit is in de tekst gehonoreerd.

3. Een aantal reacties vindt de aanduiding “bij dringende noodzaak” te vaag. Wij blijven bij de MvT bij WO-2: enerzijds kan en moet het niet concreter; anderzijds blijkt zowel uit het ‘dringende’ als de ‘noodzaak’ dat er wel terdege een urgente reden moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat een kerkenraad op zaterdag geconfronteerd wordt met informatie die meebrengt dat de predikant op zondag niet moet voorgaan in de kerkdiensten.

4. De aard, urgentie en tijdelijkheid van de ordemaatregel brengen mee dat voorafgaande goedkeuring van de classis – of van een genabuurde kerkenraad, zoals in WO-1 — niet opportuun is. Uiteraard kan de maatregel achteraf in beroep worden getoetst. Dit hoeft niet in de tekst, want volgt uit F10.

5. Verdere regeling kan in de GRP. De verwijzing naar de GRP vervalt, want dit is nu geregeld in B23.1.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) B18