[WO-1: B7 ambt m/v
B7.1 Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van predikant en ouderling alleen open voor broeders. Het ambt van diaken staat ook open voor zusters.
[B7.1 (alternatief) Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van predikant, ouderling en diaken alleen open voor broeders.]

[WO-2: B7 ambt m/v
B7.1 gereserveerd]

B7 ambt m/v
B7.1 gereserveerd

Toelichting B7

1. Wij verwijzen naar de MvT bij WO-2 voor wat betreft de inhoud van het artikel. 

2. Wij plaatsen het artikel in WO-3 na de twee algemene bepalingen over de ambten (B1 en B2) en vóór de verdere specifieke uitwerking daarvan betreffende de onderscheiden ambten.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) B6