|37|

Memorie van toelichting 3
Werkorde 3 — hoofdstuk A

 

A. de kerken

[WO-1: A1 eenheid van geloof en belijden
A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.
A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie nemen zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels aan als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.]

[WO-2: A1 eenheid van geloof en belijden
A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.
A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.]

A1 eenheid van geloof en belijden
A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.
A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.

Toelichting A1

1. Bij de naamgeving ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’ pleit een enkel commentaar voor permanente toevoeging van ‘vrijgemaakt’ ter wille van de duidelijkheid. Wij volgen de officiële naamgeving. Zie de MvT bij WO-2.

2. De zinsnede in A1.1: “zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.” heeft enig kritisch commentaar opgeleverd, variërend van 'kan gemist worden' tot 'hoort niet thuis in een KO'. Wij menen echter dat deze inleidende en toonzettende zin als grondslagbepaling niet gemist kan worden.

3. Op A1.2 is weinig commentaar gekomen. Een enkele reactie ziet liever geen verwijzingen naar de oude christelijke kerk en de kerk van de Reformatie.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) A1