Spoelstra, B.

Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering

’n Handboek by die Kerkorde

Genre: Commentaar

Hammanskraal (S.A.)

Die Hammanskraalse Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

1989


Spoelstra, B. (1989)