Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

E. Van de oefening der tucht

Over kerkeraadsleden

Indien kerkeraad en gemeente zich niet naar het advies of het oordeel der meerdere vergaderingen gedragen, zal de algemeene vergadering beslissen, of zulk een plaatselijke kerk nog langer binnen het kerkverband kan blijven.
Bij een conflict tussen kerkeraad en gemeente zal het oordeel der algemeene vergadering beslissend zijn.