Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

C. Van den Kerkeraad

Artikel
24

De leiding van de kerkeraadsvergaderingen berust bij den dienaar des Woords; in kerken met meer dan één predikant bij ieder van hen naar toerbeurt.