Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Samenkomsten der gemeente

Artikel
33

In den eeredienst zullen alleen gezongen worden de Psalmen en Gezangen, die door de gezamenlijke kerken voor gebruik zijn aangenomen.