Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

C. Van den Kerkeraad

Artikel
28

Voor allen arbeid, die in en door de gemeente ten dienste van Gods Koninkrijk geschiedt, maakt de kerkeraad gebruik van de door God in de gemeente geschonken gaven en krachten.