Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

C. Van den Kerkeraad

Artikel
23

De leden van den kerkeraad zullen door onderteekening het antwoord bevestigen, door hen mondeling gegeven op de vragen van het Bevestigingsformulier.