Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Heilig Avondmaal

Artikel
40

De viering van het Heilig Avondmaal zal onderhouden worden en geschieden in de openbare samenkomst der gemeente; krankencommunie, ofschoon niet ongeoorloofd, blijft uitzondering.