Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

E. Van de oefening der tucht

Slotbepaling

Artikel
57

De nadere regeling voor de oefening der tucht in overeenstemming met bovenstaande bepalingen, eveneens in voorkomende gevallen de wijze van verzoening met de gemeente, worden aan de plaatselijke kerk overgelaten.