Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

C. Van den Kerkeraad

Artikel
26

Het beheer van de goederen, fondsen en inkomsten der kerk berust bij den kerkeraad en kan door dezen opgedragen worden aan de commissie van financiën.