Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Samenkomsten der gemeente

Artikel
31

In den tweeden dienst op den Zondag wordt in den regel de Catechismusprediking gehouden. Bijzondere diensten als bede- en dankstonden en dergelijke worden naar plaatselijke behoeften gehouden.