Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal zal plaats hebben in overeenstemming met de instelling. Overigens zal het iedere kerk vrij staan zulk een wijze te volgen, als zij oordeelt tot de meeste stichting te dienen, evenwel met gebruikmaking van het daarvoor bestaande Formulier.