Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Samenkomsten der gemeente

In tijden van volksrampen en andere nooden, waar van de druk algemeen gevoeld wordt, zal een bedestond uitgeschreven worden door twee kerken, welke de algemeene vergadering heeft aangewezen. Desgelijks zal geschieden met algemeene dankstonden bij bijzondere gelegenheden.