Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Samenkomsten der gemeente

De kerken zullen behalve den Zondag ook den Kerstdag, Goeden Vrijdag, Paschen, Hemelvaartsdag en Pinksteren onderhouden. De onderhouding der tweede feestdagen wordt in de vrijheid der kerken gelaten.
Het aantal diensten wordt door den kerkeraad in overleg met de gemeente bepaald.