Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

A. Van de Gemeenteleden

Er worden door den kerkeraad commissies van belijdende leden, zoo mannelijke als vrouwelijke, samengesteld ten dienste van het werk der Zending, voor den arbeid der Evangelisatie, voor het Jeugdwerk en anderen dergelijken arbeid.
Zooveel mogelijk worden ook doopleden in den arbeid dezer commissies betrokken.