Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

A. Van de Gemeenteleden

De belijdende leden der kerk komen op geregelde tijden onder leiding van den kerkeraad samen in gemeente-vergaderingen teneinde mede te werken aan de behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der gemeente en aan de verkiezing van ambtsdragers.