|62|

Art. 80

1. Herstelling in het ambt van afgezette predikanten mag niet dan met de grootste omzichtigheid en met voorkennis en goedkeuring van de particuliere synode geschieden. (1885, 1947)

2. Na een eigenmachtig neerleggen van het ambt en daardoor trouweloos verlaten van de dienst, kan de herstelling in het ambt alleen geschieden met voorkennis en goedkeuring van de particuliere synode. (1956)