|33|

Art. 26

Een algemene collecte in de kerken ten behoeve van plaatselijke of regionale belangen mag alleen worden uitgeschreven door de deputaten voor hulpverlening in binnen- en buitenland, die terzake van hun beleid in deze verantwoording schuldig zijn aan de generale synode. (1968/9)