|3|

 

Woord vooraf

Opnieuw verschijnt er een uitgave van de kerkorde. De vorige dateert van voorjaar 2007. Dat is dus nog niet zo heel lang geleden. Maar de kerken hebben inmiddels alweer kennis kunnen nemen van de besluiten van twee generale synoden, die van 2007 en die van 2010. De laatste synode besloot tot een nieuwe uitgave van de kerkorde over te gaan, ondanks het gegeven dat die van 2007 nog niet uitverkocht is.

De reden hiervan ligt in het feit waar ook in het voorwoord van de vorige uitgave van gerept werd: de kerk van Christus is in beweging. Er wordt permanent gewerkt aan verbetering van het kerkelijk leven. Daarbij is in het bijzonder te denken aan het opstellen van allerlei kerkelijke procedures. Deze hangen niet zelden samen met een verdrie- tige kant van ons kerkelijk leven: wie de bijlagen die behoren bij de artikelen 11, 31, 79 en 80 K.O. leest, kan dat eenvoudig vaststellen. En ook deze artikelen zelf werden aangescherpt.

De kerken blijven met dit alles in het spoor van de oorspronkelijke Dordtse Kerkorde van 1619, en willen de principes daarvan in de 21e eeuw op een geestelijke én doeltreffende wijze vormgeven. Zo is het onze wens dat ook deze uitgave dienstbaar zal zijn aan de voortgang en verbreiding van het Evangelie van Gods genade. Dát beoogt een kerkorde immers en die rode draad loopt dwars door de inhoud ervan heen. Geve de Koning van de kerk dat dit boekje een middel mag zijn om de kerken zo aan de Here en aan elkaar te verbinden.

Namens deputaten,
Ds. D. Quant, voorzitter.