Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van Huizen/Nunspeet (2010)
Amsterdam
Buijten & Schipperheijn Motief
2011

ISBN: 

90-5881-554-5

Het boek is artikelsgewijs in het systeem opgenomen om koppeling met de kerkorde-artikelen mogelijk te maken. De tekst van de kerkorde zelf is hier weggelaten.