|54|

Art. 65

De kerkenraden worden opgewekt de leden der gemeente in prediking en pastoraat aan te sporen blijvend te kiezen voor het begraven als die vorm van lijkbezorging, die in overeenstemming is met de aanwijzingen die de Heilige Schrift hieromtrent bevat. (1983)