deputaten voor kerkorde en kerkrecht (CGK)

Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van Huizen/Nunspeet (2010)

Genre: Uitvoeringsbepalingen

Amsterdam

Buijten & Schipperheijn Motief

2011

ISBN: 90-5881-554-5

Het boek is artikelsgewijs in het systeem opgenomen om koppeling met de kerkorde-artikelen mogelijk te maken. De tekst van de kerkorde zelf is hier weggelaten.