Hoofstuk 3: Die vergaderinge van die kerk

3.1. Algemene bepalinge

Elke vergadering moet ’n voorsitter hê wat verantwoordelik is vir die leiding en ordelike verloop van die vergadering, en ’n skriba wat die handelinge van die vergadering opteken.


Kerkorde NGKerk (2011)

 

TREFWOORDEN

Preses
Scriba

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 34
Kerkorde GKN (1905) Art. 35
Kerkorde GKSA (2000) 34
Kerkorde GKSA (2000) 35
Kerkorde GKv (1978) Art. 34
Kerkorde vGKN (2008) 32
Kerkorde vGKN (2008) 33
Kerkorde VGKSA (2005) 34