Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
34

In alle samenkomsten zal bij den praeses een scriba gevoegd worden, om naarstiglijk op te schrijven ’tgene waardig is opgeteekend te zijn.