Hoofstuk 3: Die vergaderinge van die kerk

3.1. Algemene bepalinge

Die handelinge van elke vergadering word daagliks met Skriflesing en gebed begin en met danksegging beëindig.


Kerkorde NGKerk (2011)

 

TREFWOORDEN

Opening en sluiting van een kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 32
Kerkorde GKSA (2000) 32
Kerkorde GKv (1978) Art. 29
Kerkorde vGKN (2008) 26
Kerkorde VGKSA (2005) 29