Hoofstuk 3: Die vergaderinge van die kerk

3.1. Algemene bepalinge

Daar is vier kerkvergaderinge: kerkraad, ring, sinode en Algemene Sinode.


Kerkorde NGKerk (2011)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 29
Kerkorde GKSA (2000) 29
Kerkorde GKv (1978) Art. 28
Kerkorde vGKN (2008) 27
Kerkorde VGKSA (2005) 28