Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk

Bron:
Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, met Reglemente, Beleid, Funksionele Besluite en Riglyne soos vasgestel deur die Algemene Sinode in Oktober 2011, Saamgestel deur die Algemene Taakspan Regte van die Algemene Sinode

Jaar: 2011


Kerkorde NGKerk (2011)