D. de kerkelijke tucht

voorbede en vermaan door de gemeente

D59.1 Wanneer een belijdend lid of volwassen dooplid ondanks het vermaan in zijn ernstige zonde blijft volharden, gaat de kerkenraad over tot publieke tuchtoefening door bekendmaking aan de gemeente. Het besluit van de kerkenraad behoeft de goedkeuring van de classis. De classis geeft hierbij toepassing aan art. D54.1.

D59.2 Bij de mededeling aan de gemeente worden de zondaar en zijn verharding bekend gemaakt, met de oproep om voor hem te bidden en hem aan te sporen tot bekering. De kerkenraad kan deze oproep herhalen.

D59.3 Wanneer de zondaar zijn schuld belijdt, echte tekenen van berouw toont en zich metterdaad bekeert, aanvaardt de kerkenraad daarin zijn verzoening met God en de gemeente. De kerkenraad doet daarvan mededeling aan de gemeente.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Afkondigingen in tuchtprocedure

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 77

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) D8
Rapport dHKO (2011) D8
Rapport dHKO (2012) D8

CAPITA SELECTA
Wanneer staat iemand buiten?