B. de ambten en overige diensten

de ambten

B6.1 De kerken kennen de ambten van predikant, ouderling en diaken.

B6.2 De gemeente ontvangt haar ambtsdragers van Christus.

B6.3 Voor het vervullen van de ambten is een wettige roeping nodig.

B6.4 De ambtsdragers werken, ieder vanuit eigen taak, samen aan de opbouw van de gemeente.

B6.5 Ambt m/v: gereserveerd.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Ambten

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 2
Kerkorde GKv (1978) Art. 3

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B1
Rapport dHKO (2010) B7
Rapport dHKO (2011) B1
Rapport dHKO (2011) B7
Rapport dHKO (2012) B1
Rapport dHKO (2012) B7
Rapport dHKO (2014a) B6