Hoofstuk 2: Die ampte van die kerk

2.1 Algemene bepalinge

Niemand mag in die kerk van Christus in een van die besondere ampte dien sonder dat hy/sy

  • op wettige wyse beroep (of verkies) is,
  • die nodige approbasie verkry het, en
  • bevestig is nie.

Kerkorde NGKerk (2011)

 

TREFWOORDEN

Roeping tot een ambt
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Bevestiging van ouderlingen en diakenen

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 3
Kerkorde GKSA (2000) 3
Kerkorde GKv (1978) Art. 3
Kerkorde vGKN (2008) 3
Kerkorde VGKSA (2005) 3