(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
60

8. Men sal den Doop niet bedienen dan in der predicatie.
Dogh in den dorpen daer weynich predicatien ghedaen worden, sal men eenen sekeren dagh in de weke verordenen om den Doop te bedienen.
Alsoo nochtans dat hetselfde sonder korte predicatie niet en gheschiede.