(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
70

18. De woorden des Avontmaels sullen uut den 10 Capit. des eersten totten Corinthen ghenomen werden, daerbij voeghende dese woorden: Neemt, eet, ghedenckt, ende ghelooft etc.