(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
72

20. In allen middelmatighen dinghen sullen gheen kercken verachtet worden, die een ander wijse gebruycken dan wij doen.