E. kerkelijk samenleven

meerdere vergaderingen

E62.1 De kerken komen in het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland samen in classes, particuliere synodes en de generale synode.

E62.2 Deze meerdere vergaderingen behandelen evenals de kerkenraden alleen kerkelijke zaken en doen dat op kerkelijke wijze.

E62.3 Zij stellen een regeling vast voor hun werkzaamheden met inachtneming van de hun door de kerkorde opgedragen taken.

E62.4 De ambtsdragers die naar een meerdere vergadering worden afgevaardigd, hebben opdracht en bevoegdheid te handelen en te besluiten in gebondenheid aan de Bijbel, de belijdenis van de kerk en de kerkorde.

E62.5 Na behandeling van hun agenda worden de meerdere vergaderingen gesloten en eindigt de bevoegdheid van de afgevaardigden.

E62.6 De meerdere vergaderingen kunnen zich laten bijstaan door deputaten, die met uitvoerende taken worden belast en nieuwe besluitvorming voorbereiden.

E62.7 Elk deputaatschap ontvangt een instructie voor zijn taken en bevoegdheden.

 

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Meerdere vergadering
Bevoegdheid van meerdere vergaderingen
Afvaardiging
Deputaten van de generale synode

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 28
Kerkorde GKv (1978) Art. 30
Kerkorde GKv (1978) Art. 32
Kerkorde GKv (1978) Art. 34
Kerkorde GKv (1978) Art. 49

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) E1
Rapport dHKO (2010) E2
Rapport dHKO (2010) E3
Rapport dHKO (2011) E1
Rapport dHKO (2011) E2
Rapport dHKO (2011) E3
Rapport dHKO (2012) E1
Rapport dHKO (2012) E3