D. de kerkelijke tucht

vermaan over volwassen doopleden

D58.1 Wanneer iemand als kind is gedoopt, maar als volwassene niet komt tot openbare belijdenis van geloof, blijven de gemeenteleden en de ambtsdragers hem daartoe stimuleren en vermanen.

D58.2 Wanneer een volwassen dooplid zich in woord en daad afkerig toont van de dienst van God, roepen de ambtsdragers hem op tot bekering.

D58.3 Wanneer hij echte tekenen van berouw toont en zich metterdaad bekeert, aanvaardt de kerkenraad daarin zijn verzoening met God en de gemeente. De kerkenraad begeleidt hem op de weg naar openbare geloofsbelijdenis.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Tucht over doopleden

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 82

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) D7
Rapport dHKO (2011) D7
Rapport dHKO (2012) D7

CAPITA SELECTA
Wanneer staat iemand buiten?