C. het leven van de gemeente

kerkelijke registratie

C42.1 De kerkenraad draagt zorg voor een goede registratie van wie tot de gemeente behoren.

C42.2 De geregistreerde gegevens worden zorgvuldig beheerd en alleen gebruikt voor kerkelijke doeleinden.

C42.3 Het kerklidmaatschap sluit aan bij het feitelijke woonadres en de vastgestelde kerkgrenzen. Afwijking hiervan is alleen mogelijk bij onderlinge overeenstemming tussen de betrokken kerkenraden.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Ledenadministratie
Territoriaal beginsel

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 39
Kerkorde GKv (1978) Art. 62

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) C8
Rapport dHKO (2011) C8
Rapport dHKO (2012) C8

CAPITA SELECTA
Wanneer staat iemand buiten?
Kan ik lid worden?