B. de ambten en overige diensten

schorsing en afzetting predikant

B21.1 Een predikant die een openbare of in ander opzicht ernstige zonde begaat, zijn ambt verwaarloost of misbruikt, in strijd handelt met het bindingsformulier dan wel het ambtelijk vermaan hardnekkig verwerpt, wordt door de kerkenraad geschorst.
B21.2 Het besluit tot schorsing behoeft de toestemming van de kerkenraad van de naburige kerk.
B21.3 Een schorsing geldt voor ten hoogste een periode van vier maanden.
B21.4 De kerkenraad beslist of na de schorsing afzetting van de predikant moet volgen. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de classis.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Schorsing
Afzetting
Toestemming van de naburige kerkenraad
Goedkeuring door de classis

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 53
Kerkorde GKv (1978) Art. 79
Kerkorde GKv (1978) Art. 80

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) B21
Rapport dHKO (2011) B21
Rapport dHKO (2012) B21
Rapport dHKO (2014a) B18 B21
Rapport dHKO (2014a) B21 B28