A. de kerken

kerkorde en naleving

A3.1 De kerkorde is door de kerken vastgesteld als een gemeenschappelijke regeling voor het leven in de gemeente en het samenleven van de kerken.

A3.2 De kerken, ambtsdragers en gemeenteleden houden zich aan de kerkorde en de kerkelijke regelingen en besluiten.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Naleving van de kerkorde

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 84

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) A3
Rapport dHKO (2011) A3
Rapport dHKO (2012) A3

CAPITA SELECTA
Regeltjeskerk of vrijheid