|5|

Inhoud

 

Woord vooraf, 7

1 Vrouw en kerk. Werk aan de winkel?, 11
Saskia Smit

2 Bezinning tussen rok en toga, 19
Maarten Verkerk

3 Over de invloed van de tijdgeest, 31
Jan Hoogland

4 Vrouw, cultuur en kerk, 40
Hilde van Hulst-Mooibroek

5 Een vrouw heeft de hersens van een schaap, 47
Elly Urban

6 Vrouw en kerk op Curaçao, 52
Sharlien Martina

7 Vrouw en kerk in Venezuela, 57
Tjerk S. de Vries

8 Over zondeval en vernieuwing, 61
Maarten Verkerk

9 De Bijbel, de vrouw en onze verlegenheid, 72
Marc Janssens

10 Scherp als een tweesnijdend zwaard, 81
Man/vrouw-stereotypen in vertalingen van het Oude Testament

Anneke de Vries

11 De plaats van de vrouw in de eerste eeuwen, 89
Mieke Wilcke-van der Linden en Marc Janssens

12 Het blijvende ambt, 103
Bram Veefkind

|6|

13 De vrouw in het ambt: waar gaat het over?, 111
Mieke Wilcke-van der Linden

14 De vrouw in de ‘vergadering van gelovigen’, 119
Corine Vollbehr

15 Sara Leguyt, evangeliste, 123
Fija Nijenhuis

16 Samen ouderling: het ouderlingenechtpaar, 126
Fokke Mulder, Miny Mulder-Stulp, Koos Rozema en Evelien Rozema-Quast

17 Oudstenechtparen in de Volle Evangelie Gemeente, 133
Els Kemp

18 Een eeuw diaconessen in Harlingen. Een historisch relaas, 137
Cor van der Leest

19 Mijn moeder was diacones, 151
Tjerk S. de Vries

20 Klaagvrouwen in de gemeente, 155
Fija Nijenhuis

21 Omgaan met verschillen, 158
Wubbo Scholte

22 Quod erat demonstrandum. Is de vraagstelling aangaande de ambtsbediening door vrouwen van theologische of van psychologische aard?, 168
Piet Los