G. materiële aangelegenheden

vertegenwoordiging

G85.1 Ten behoeve van het statelijk rechtsverkeer gelden de volgende vertegenwoordigingsregels in en buiten rechte:
a. een kerk wordt vertegenwoordigd door twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad zijn aangewezen en gevolmachtigd;
b. de classis respectievelijk de particuliere synode wordt vertegenwoordigd door twee of meer deputaten of andere personen die daartoe bij hun instructie of bij schriftelijk besluit zijn aangewezen en gevolmachtigd;
c. de gezamenlijke Gereformeerde Kerken in Nederland worden vertegenwoordigd door twee of meer deputaten of andere personen die daartoe door de generale synode bij hun instructie of bij schriftelijk besluit zijn aangewezen en gevolmachtigd.

G85.2 De vertegenwoordiging in het statelijk rechtsverkeer in en buiten rechte van bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E68.3, wordt geregeld in hun statuut.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Vertegenwoordiging in en buiten rechten van een meerdere vergadering
Vertegenwoordiging in en buiten rechten van de plaatselijke kerk

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 51
Kerkorde GKv (1978) Art. 52

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) G4
Rapport dHKO (2011) G4
Rapport dHKO (2012) G4