E. kerkelijk samenleven

bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen

E68.1 De kerken kunnen voor speciale doeleinden, zoals voor missionair werk of kerkelijke beheerszaken, samenwerken in bijzondere kerkelijke organisaties.

E68.2 Een meerdere vergadering kan voor de uitvoering van haar taken of voor het werk in de kerken een kerkelijke instelling in het leven roepen.

E68.3 Zowel voor een bijzondere kerkelijke organisatie als voor een kerkelijke instelling wordt een rechtsvorm gekozen binnen de mogelijkheden die art. 2:2 van het Burgerlijk Wetboek daarvoor biedt. Hun bestuur en beheer wordt geregeld bij statuut.

E68.4 De bijzondere kerkelijke organisaties en de kerkelijke instellingen houden zich aan de kerkorde en de regelingen en besluiten van de meerdere vergaderingen.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Instelling, kerkelijke -

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 18

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) E8
Rapport dHKO (2011) E8
Rapport dHKO (2012) E8
Rapport dHKO (2014a) E68