D. de kerkelijke tucht

buitensluiting

D60.1 Wanneer een zondaar geen berouw toont en zich niet bekeert, gaat de kerkenraad over tot buitensluiting uit de gemeente.

D60.2 Het besluit van de kerkenraad behoeft de goedkeuring van de classis en de instemming van de gemeente.

D60.3 Voor de buitensluiting wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde formulier.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Excommunicatie
Goedkeuring door de classis
Instemming van de gemeente

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 76
Kerkorde GKv (1978) Art. 77

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) D9
Rapport dHKO (2011) D9
Rapport dHKO (2012) D9