C. het leven van de gemeente

onttrekking

C45.1 Wanneer iemand aangeeft niet langer tot de gemeente te willen behoren, zich zonder kennisgeving bij een andere kerkgemeenschap aansluit of bij verhuizing naar elders geen attestatie aanvraagt, en daar ondanks inspanningen van de kerkenraad en de gemeente bij blijft, berust de kerkenraad daarin en doet hij van de beëindiging van het lidmaatschap mededeling aan de gemeente.

C45.2 Wanneer iemand lange tijd elk contact met de ambtsdragers onmogelijk maakt, verklaart de kerkenraad na instemming van de gemeente zijn lidmaatschap voor beëindigd.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Onttrekking

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) D12
Rapport dHKO (2011) D12
Rapport dHKO (2012) C16
Rapport dHKO (2012) D12
Rapport dHKO (2014a) C45

CAPITA SELECTA
Wanneer staat iemand buiten?